CATEGORY

Projects 2022

BUDGET

250.000

DETAILS

LOCATION

North Macedonia

START DATA

01.09.

DURATION

6 months

PROJECT SIZE

Medium

Проектот „Овторено општество“ има за цел да ги….

Според предвидените активности во склоп на овој проект….

Времетраењето на проектот е до крајот на 2022 година…

ZAEV Social-Humanitarian Program

PREV
Skip to content