Донирај

Со секоја донација што ја правите, помагате во осварување на нашиот сон за да изградиме подобро општество!

Домашен трансфер

Донирај преку банкарски налог

Инфо за банка
Име на банка: Шпаркасе Банка АД Скопје
Град/Држава: Скопје, Северна Македонија

Инфо на примач
Име: Фондација Заев – Едно општество за сите
Адреса: ул.Благој Јанков Мучето бр.4 локал 2, Струмица, Северна Македонија
Трансакциска с-ка: ///

МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСФЕР

Донирај преку банкарски налог

Инфо на банка
SWIFT-BIC: INSBMK22
Name: SPARKASSE BANKA AD SKOPJE
City/Country: SKOPJE, NORTH MACEDONIA

Инфо за примач
Name: FONDACIJA ZAEV- EDNO OPSTESTVO ZA SITE
IBAN: MK07250922000033947
Adress: UL.BLAGOJ JANKOV MUCETO BROJ 4 LOK 2, STRUMICA,NORTH MACEDONIA

Skip to content