ЗАЕВ Спортско-рекреативна програма 22-23

Во рамки на „ЗАЕВ спортско-рекреативна програма“ преку активности за развој и унапредување на спортот ќе бидат иницирани посебни програми кои ќе создадат услови за спроведување спортски активности. Во рамки на оваа програма е предвидено и креирање на „ЗАЕВ Мото рели“ преку активности реализирани во натпреварувачки дух и спортска рекреација на учесниците, обезбедувајќи организациска поставеност за реализација. Одбележувањето на активностите во оваа програма ќе биде во координација и со активностите од „ЗАЕВ Програма за подигање на свеста за јавното здравје“, со предвиденo одбележување на:

10 Септември - Светскиот ден на превенција од самоубиства

Имајќи предвид дека спортот има многу важна улога во поттикнување на социјалната интерактивност и во градењето отворени заедници, ќе бидат преземени активности кои кај младите ќе создадат спортски навики преку дисциплина и тимска работа. Преку спортот, младите ќе учат да создаваат нови мрежи на познанства со своите врсници од регионот, во духот на здравите спортски навики и прифаќање на различностите, толеранцијата, почитување на конкуренцијата, натпреварувачкиот дух и тимската работа. Овие активности ќе бидат реализирани во чест на одбележување на Светскиот ден на превенција од самоубиства, 10 Септември (World Suicide Prevention Day, 10 September).

 

6 Април - Меѓународен ден на спортот за развој и мир

Одбележување на Меѓународниот ден на спортот за развој и мир, 6 Април (International Day of Sport for Development and Peace, 6 April), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, кој ќе биде проследен со организација на маратон на кој ќе биде промовиран мирот преку спортот. Сите учесници ќе бидат облечени во бели маици, а истите предвидената траекторија на трчање ќе ја завршуваат со покажување на бел картон – како симбол на мирот. Со овој симболичен момент, учесниците ќе испратат силна порака за заштита на мирот, заедничките вредности и заштитата на основните слободи и права, разбирајќи ги сите граѓани низ целиот свет, особено имајќи го во предвид неодамнешниот пресврт на настаните во Украина.

3 Јуни - Светскиот ден на велосипедот

Одбележување на Светскиот ден на велосипедот, 3 Јуни (World Bicycle Day, 3 June), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со цел да се стимулира возењето на точак како извор на социјални, економски и здравствени бенефити, кои ги спојуваат луѓето. Истиот ќе биде одбележан со организација на „Вело недела“, која ќе има за цел да стимулира зголемена свест кај граѓаните да користат сѐ повеќе превозни средства кои не загадуваат како што се велосипедите. Во рамки на оваа „Вело недела“, ќе биде одбележана и иницијативата „Ride4Women“ која е започната од неколку европски лекари за да се подигне свеста за важноста на превенцијата и раната дијагноза на ракот на грлото на матката, преку возење велосипед на долги патеки.

Програмата ќе се имплементира преку следните иницијативи:

Организирање на инклузивни спортски настани кои вклучуваат поединци од сите возрасти, промовирајќи ја важноста на тимската работа

 • Партнерство со училишта, локални спортски организации, центри на заедницата и групи за застапување попреченост за да се обезбеди пристапност и инклузивност во планирањето на настаните, да се шири свеста и да се поттикне учество меѓу различните заедници;
 • Обезбедување адаптивна спортска опрема и капацитети за сместување на учесници со различни способности;
 • Организирање разновидни спортски активности кои се грижат за различни возрасни групи и нивоа на вештини, осигурувајќи дека има опции за учество на сите;
 • Создавање атмосфера за поддршка и добредојде преку промовирање на тимска работа, почит и фер игра меѓу учесниците;
 • Воспоставување спортски програми за менторство каде спортистите со попреченост можат да ги инспирираат и да ги водат учесниците кои сакаат, поттикнувајќи чувство на заедница и зајакнување.

Започнување на „Предизвици за спортски вештини кои ги поттикнуваат учесниците да постават лични цели и да се вклучат во редовна физичка активност

 • Дефинирање јасни цели и параметри за предизвиците на спортските вештини, како што се одредено времетраење, целни активности или пресвртници што треба да се постигнат;
 • Инкорпорирање на технолошки платформи, како што се мобилни апликации или онлајн платформи, за следење на напредокот на учесниците и обезбедување персонализирана повратна информација и поддршка;
 • Овозможување награди за учесниците кои ги постигнуваат своите фитнес цели, како што се сертификати, медали или ексклузивен пристап до фитнес ресурси или настани;
 • Партнерство со професионални спортски тимови или спортски организации за да се обезбедат насоки, планови за вежбање и фитнес совети во текот на целиот предизвик;
 • Идентификување на популарни спортски дисциплини во заедницата и организирање работилници посветени на подобрување на специфичните вештини во тие спортови;
 • Покана на спортисти, тренери или тренери да ги водат предизвиците за спортски вештини и да ја споделат својата експертиза;
 • Приспособување на предизвиците за спортски вештини за да се приспособат на различни нивоа на вештини, од почетници до напредни спортисти;
 • Обезбедување практични сесии за обука и вежби за да им се помогне на учесниците да ги вежбаат и усовршат своите вештини.

Развој на „Спорт за социјално влијание“ како активност што се справува со социјалните предизвици

 • Соработка со локалните заедници за организирање спортски настани или турнири кои ја подигнуваат свеста и средствата за социјални причини, ангажирајќи ги учесниците во значајни и влијателни активности;
 • Организирање спортски настани или турнири кои промовираат родова еднаквост и социјална вклученост, обезбедувајќи еднакво учество и можности за сите;
 • Инкорпорирање образовни компоненти во спортските програми за подигање на свеста за социјалните прашања, промовирање на вредности како тимска работа и почит и поттикнување на личниот раст;
 • Интегрирање технолошки платформи на веб-страницата на Фондацијата што им овозможува на учесниците да ги следат нивните придонеси за социјално влијание, како што се часовите за волонтерство или донации, и да обезбедат стимулации за нивните напори.
Skip to content