ЗАЕВ Програма за подигање на свеста за јавното здравје 22-23

Во рамки на „ЗАЕВ Програма за подигање на свеста за јавното здравје“, насочена кон унапредување на човековото здравје, здравствената благосостојба и соодветна здравствената грижа како најзначаен предуслов за зачувување на човековиот живот, предвидени се одбележување на:

1 Октомври - Меѓународен ден на старите лица

Одбележување на Меѓународниот ден на старите лица, 1 Октомври (International Day of Older Persons, 1 October), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со цел зголемување на свесноста за проблемите со кои се соочуваат старите лица, како и потенцирање на придонесот на постарите лица во општеството. Одбележувањето на истиот ќе биде реализирано преку организирање „Неделата посветена на грижата за стари лица“, која ќе вклучува активности како што се посети на стари, осамени и изнемоштени лица во нивни домови, доделување на помош во храна и средства за хигиена, како и посета на домовите за стари лица на територијата на општина Струмица.

27 Декември - Меѓународен ден на подготвеност за епидемии

Одбележување на Меѓународниот ден на подготвеност за епидемии, 27 декември (International Day of Epidemic Preparedness, 27 December), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации и Светската здравствена организација, поради потребата да се промовира важноста на подготвеноста, превенцијата и партнерството против епидемии. Ќе бидат реализирани активности за заштита на животот и здравјето на граѓаните, како директен придонес кон зголемување на квалитетот на грижата на пациентите.

7 Април - Светски ден на здравјето

Одбележување на Светскиот ден на здравјето, 7 Април (World Health Day, 7 April), кој се одбележува на годишнината на основањето на Светската здравствена организација, преку покренување обуки за воведување на Медицински кловнови на територијата на општина Струмица. Водејќи се од фактот дека воведувањето Медицински кловновие програма која се има покажено за исклучитено успешна во лекувањето на пациентите на светско ниво, резултатите од истата треба да бидат во насока на помагање на пациентите во болница да го намалат стресот, анксиозноста и кај децата – стравот од лекари. Со завршената обука (психологија, социјална работа и нега), нашата цел е идните медицински кловнови на пациентите и дечињата кои се подолго време во болница, преку еден поинаков пристап сопсихо-социјалнa поддршка коja е најважна за здравјето на пациентите, да резултира со одвлекување на вниманието на пациентот од тешките терапии.

10 Јуни - Светски ден посветен на менталното здравје

Одбележување на Светскиот ден посветен на менталното здравје, 10 Октомври (World Mental Health Day, 10 October), поддржан од страна на Светската здравствена организација, имајќи го предвид притисокот што го налага новиот начин на живот. Особено кај младата популација се создава основа за развој на депресија, бидејќи тие како целна група се повеќе под притисок на влијанието и прекумерната употреба на социјалните медиуми, кои не се слика на реалноста и создаваат услови за социјална изолираност со чувство на неприфатеност. Согласно претходно наведеното, ќе бидат реализирани активности за превенција против претераната употреба на друштвените мрежи, појава на страв од исклученост (fear of missing out), автоагресивното однесување, социјалната дисфункционалност, отуѓувањето, изолацијата и чувството на осаменост, кои треба да резултираат со зголемување на свесноста за сериозноста на овој проблем.

14 Јуни - Светски ден на крводарителството

Одбележување на Светскиот ден на крводарителство, 14 Јуни (World Blood Donor Day, 14 June), како ден кој ќе биде посветен на подигање на свеста за крводарителство и покажување на солидарност и човечност на делосо спасувајќи човечки животи, преку организирање на крводарителска акција во Службата зa трансфузиона медицинa, Струмица.

Програмата ќе биде импелементирана со следните иницијативи:

Започнување со серијаЗдравствени иновации – предизвици предводени од заедницата“ и „Предизвици за здравствена благосостојба“  во соработка со организации во локалната заедница, училишта и институции. Целта е имплементирање програми за промоција на здравјето, вклучувајќи работилници и интерактивни сесии на различни здравствени теми како што се здравата исхрана, менталното здравје и превенција на болести, прилагодени на специфичните потреби на заедницата

 • Започнување годишен или двогодишен иновативен предизвик на специфична тема за јавно здравје и објавување на предизвикот преку различни канали, вклучувајќи ги социјалните медиуми, академските институции и меѓународните организации;
 • Поттикнување на заедниците на локално, национално и меѓународно ниво да предлагаат и развијат иновативни решенија за актуелните проблеми поврзани со јавното здравје и да усвојат здрави навики, како што се редовно вежбање, урамнотежена исхрана и управување со стресот, фокусирани на проекти кои имаат потенцијал за имплементација во пракса и долготраен позитивен импакт;
 • Вклучување различни велнес категории, како што се физичка активност, исхрана и здрав сон;
 • Развивање онлајн платформа на веб-страницата на Фондацијата која им овозможува на учесниците да го следат нивниот напредок, развивајќи компететивен дух;
 • Формирање на Комитет за селекција составен од здравствени/медицински експерти кои ќе ги разгледуваат и избираат најперспективните проекти со реална апликативност;
 • Обезбедување поддршка и ресурси за избраните проекти по завршување на предизвиците, вклучувајќи менторство, финансирање и пристап до професионална мрежа на експерти.

Организирање „Саеми посветени на јавното здравје“ каде што присутните можат да добијат информации за превентивна нега и да се вклучат во интерактивни активности кои промовираат здрав начин на живот

 • Воспоставување мобилни клиники опремени со основни медицински пакети за да се допре до недоволно опслужените заедници, нудејќи здравствена едукација и носејќи ја здравствената заштита директно до оние кои немаат пристап;
 • Вградување на елементи на гејмификација, како што се настапи во живо, фитнес предизвици или демонстрации за готвење, за привлекување и ангажирање учесници од сите возрасти;
 • Организирање персонализирани здравствени консултации или тренерски сесии за да се поттикнат поединците да преземат одговорност за нивното здравје и здравствена благосостојба;
 • Обезбедување информации за да се обезбеди инклузивност и пристапност за различни членови на заедницата.

РазвивањеКампањи за здравствена писменост и здравствена едукација“ насочени кон специфични здравствени проблеми, користејќи креативен пристап за подигање на свеста кај пошироката јавност

 • Фокус на споделување лесно разбирливи информации за подигање на свесноста за здравствени проблеми, превентивни мерки и достапни ресурси за здравствена заштита;
 • Спроведување на елементи со гејмификација како што се квизови, за да се направи кампањата поинтерактивна и попријатна;
 • Партнерство со креаторите на јавни политики кои имаат пасија за поттикнување на свеста за јавното здравје и здравствената благосостојба со цел да се зголеми опсегот и импактот на кампањата;
 • Инкорпорирање на содржини генерирани од учесниците, охрабрувајќи ги да ги споделат своите сопствените здравствени предизвици користејќи ја платформата на веб страницата.

Спроведување „Работилници за ментално здравје“ кои се однесуваат на свеста за менталното здравје и техники за намалување на стресот

 • Покана на експерти за ментално здравје кои ќе споделат совети и поттикнат отворени разговори за менталната благосостојба;
 • Практикување на иновативни формати на работилници, како што се активности за искуствено учење, вежби за концентрација или симулации за виртуелна реалност, на тој начин вклучувајќи ги учесниците со цел подобрување на нивното разбирање за менталното здравје;
 • Организирање последователни сесии или групи за поддршка за да се обезбеди постојана поддршка и безбеден простор за учесниците да ги споделат своите искуства и предизвиците со кои се соочуваат;
 • Користење на онлајн платформата на веб страницата преку вебинари, правејќи ги работилниците за ментално здравје достапни за пошироката публика, вклучувајќи ги и оние кои можеби имаат потешкотии да присуствуваат на настаните со физичко присуство.

Иницирање на велнес програми во училиштата  и програми за зајакнување на менталното здравје кај младите кои промовираат физичка активност, здрави навики во исхраната и ментална благосостојба

 • Овие програми може да инкорпорирани во часовите по физичко образование, спремање здрави училишни оброци и советување од стручни лица стимулирање на целокупната здравствена благосостојба на учениците;
 • Развој на програми кои ги поттикнуваат младите луѓе да станат промотори на јавното здравје во нивните заедници;
 • Организирање на натпревари поврзани со јавното здравје кои ги поттикнуваат учесниците активно да учествуваат и да го применат своето знаење во реални ситуации
 • Активно вклучување на учениците во развојот на здравствени кампањи или иницијативи, овозможувајќи им да преземат сопствена акција и да развијат лидерски вештини во областа на здравствениот менаџмент;

Поттикнување на меѓународни истражувачки проекти со академски институции и меѓународни истражувачки организации за да се спроведат истражувања за прашања поврзани со јавното здравје. Целта е да идентификуваат ефективни интервенции, да се проценат актуелните здравствените политики и да развијат иновативни пристапи за превенција и управување со болести

 • Развивање на виртуелна платформа за кооперативно истражување на веб-страницата на Фондацијата до која истражувачите ќе можат да пристапат преку веб-прелистувачот, олеснувајќи ја виртуелната соработка меѓу истражувачите од различни земји и институции. Оваа платформа може да вклучува функции како што се видео конференции, споделување податоци и алатки за управување со проекти, овозможувајќи им на истражувачите лесно да соработуваат на меѓународни истражувачки проекти, без оглед на нивната географска локација;
 • Создавање Програма за меѓународна програма за размена за професионалци во јавното здравје која им овозможува на професионалците од јавното здравство да посетуваат и работат во различни земји, добивајќи увид во различни системи, практики и политики во здравствената заштита. Програмата има за цел да го поедностави споделувањето на знаењето, да промовира културно разбирање, да поттикне партнерства за соработка во истражувањето и да развие партнерства со јавни здравствени институции и академски организации во различни земји со цел да се воспостават можности за размена здравствени практики. Критериумите за подобност и процесот на аплицирање за професионалците заинтересирани за учество ќе бидат дополнително дефинирани;
 • Градење капацитети преку виртуелна реалност (ВР) во здравственото образование) за создавање на извонредни и интерактивни програми за здравствените работници и студентите. Виртуелната реалност (ВР) може да се користи за симулирање на медицински процедури, креирање реални сценарија за одговор при итни случаи и достапност на интересни едукативни содржини на теми од јавното здравје. Воспоставување партнерства со здравствени установи, универзитети и училишта за да се интегрира обуката за виртуелна реалност во нивната наставна/ студиска програма и програми за професионален развој, обезбедувајќи пристапност до уредите за виртуелна реалност.
Skip to content