ЗАЕВ деловно-технолошки акцелератор 23-24

Во рамки на „ЗАЕВ деловно-технолошки акцелератор“ за поддршка на старт-ап, мали и средни компании преку развој на методи за тестирање на ефективноста на бизнис моделот, евалуација на применетата технологија, долгорочна одржливост на предвидената иновација и идентификување на пазарниот потенцијал во деловната практика, предвидени се одбележување на

28 Јуни - Ден на микро, мали и средни претпријатија

Одбележување на Денот на микро, мали и средни претпријатија, 28 Јуни (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day, 27 June), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, кое ќе биде насочено кон намената за поддршка на иновации применливи во микро, мали и средни компании. Целта на оваа поддршка е да им се олесни патот на компаниите кои имаат потенцијал да реализираат иновативни бизнис идеи. Поддршката преку овој јавен повик ќе биде наменета за проекти кои имаат одржлив концепт и јасна амбиција за комерцијализација.

18 Февруари - Светски ден на корпоративна општествена одговорност

Одбележување на Светскиот ден за корпоративна општествена одговорност, 18 Февруари (World Corporate Social Responsibility (CSR) Day, 18 February)соцел зголемување на бројот на компаниитекои со своето транспарентно и етичко однесување ќе придонесуваат и понатаму за заштита на животната и општествената средина, одржлив развој и просперитет во заедницата во која живеат и работат. Активностите ќе бидат во насока на стимулирање корпоративна култура и иновативниот пристап во управувањето, кој вклучува волонтерски пристап и служење на заедниците. Истите треба да поттикнат промени во деловната заедница, имајќи предвид дека со вложувањето во општествената одговорност компаниите вложуваат во својата конкурентност, најмногу поради тоа што овие практики станаа предуслов за работа и извоз на странски пазари (особено на пазарот на Европската Унија). Претходно наведените активности треба да резултираат со зголемување на бројот на компаниитекои со своето транспарентно и етичко однесување ќе придонесуваат и понатаму за заштита на животната и општествената средина, за одржлив развој и просперитет во заедницата во која живеат и работат.

Програмата ќе се имплементира преку следните иницијативи:

СтимулирањеПроекти за соработка во индустријата“ за поттикнување на соработката помеѓу стартапите и воспоставените бизниси во релевантните индустрии, каде што стартапите можат да добијат пристап до ресурси, експертиза и пазарни можности, додека воспоставените компании имаат корист од свежи перспективи и иновативни решенија

 • Идентификување на клучните индустрии или сектори каде што стартапите можат да обезбедат иновативни решенија, поврзувајќи ги со етаблирани бизниси кои се соочуваат со релевантни предизвици;
 • Поттикнување на соработка и отворена средина каде што стартапите и етаблираните компании можат да споделат знаење, ресурси и експертиза за поттикнување на иновациите и растот;
 • Истражување на концептот  каде што стартапите и етаблираните компании можат да експериментираат и ко-креираат иновативни решенија во контролирана средина;
 • Развивање на структурирани програми за трансфер на технологија и комерцијализација, помагање на стартапите и етаблираните компании да се движат во процесот на зголемување и претставување нови производи или услуги.

Стимулирање “Startup Bootcamps” кои им обезбедуваат на претприемачите аспиранти вештини и знаења потребни за започнување и зголемување на нивните бизниси

 • Покана на претприемачи, експерти од индустријата и успешни основачи на стартап да водат интерактивни сесии и да ги споделат своите знаења и искуства;
 • Поврзување на стартапи со искусни ментори и советници кои можат да дадат насоки за деловна стратегија, развој на производи, валидација на пазарот и прибирање средства;
 • Обезбедување финансиска поддршка, како што се грантови или основно финансирање, на избрани стартапи за да им се помогне да ги надминат почетните финансиски бариери и да се фокусираат на растот;
 • Создавање програма за менторство меѓу врсници (peer-to-peer mentorship program) каде што стартапите во инкубаторот ќе можат да се поддржуваат и да учат едни од други, поттикнувајќи колаборативен систем;

Организирање “Pitch Competitions” каде што стартапите можат да ги покажат своите иновативни идеи и деловни модели пред панел од инвеститори и експерти од индустријата

 • Промовирање на конкуренцијата преку различни канали за привлекување разновиден фонд на стартапи од различни индустрии и фази на развој;
 • Формирање панел од судии составен од инвеститори, експерти од индустријата и успешни претприемачи кои можат да дадат вредни повратни информации и насоки за стартапите кои учествуваат;
 • Можност за награди како што се можности за менторство или пристап до програми за инкубација или акцелератори за да се поттикне учеството и да се поддржат победниците;
 • Обезбедување на теренски коучинг или сесии за обука за да им се помогне на стартапите да ги усовршат своите презентации и ефективно да го соопштат нивниот предлог за вредност и бизнис модел;
 • Овозможување програми за менторство или коучинг за стартапи кои учествуваат пред почетокот на натпреварот за да им се помогне да ги усовршат своите деловни модели, маркетинг стратегии и презентациски вештини;
 • Демонстрирање социјално влијание или патека за одржливост во рамките на натпреварот на теренот за да се истакнат стартапите фокусирани на справување со итни глобални предизвици.

 

Skip to content