ЗАЕВ Банка за храна 23-24

Во рамки на „ЗАЕВ Банка за храна“ преку собирање на вишоци храна, нивно складирање и дистрибуција до социјално загрозените категории на граѓани во борбата против сиромаштијата и гладот. Одбележувањето на активностите во оваа програма ќе биде во координација и со активностите од „ЗАЕВ Програма за подигање на свеста за јавното здравје“, предвидено е одбележување на:

16 и 17 Октомври - Светски ден на храната и борба против сиромаштијата

Одбележување на Светскиот ден на храната, 16 Октомври (World Food Day, 16 October), во чест на датумот на основањето на Организација за храна и земјоделство на Обединетите нации и одбележување на Меѓународниот ден за борба против сиромаштија, 17 Октомври (International Day for the Eradication of Poverty, 17 October), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Со одбележувањето на овие денови преку оваа програма со активности насочени кон развој на решенија во општеството, ќе се приклучиме кон активностите за постигнување Свет без глад до 2030 година (Zero Hunger by 2030), поттикнати од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Едно од претходно наведените решенија ќе биде имплементацијата на концептот Фрижидери на заедницата(Community Fridges) на одредени локации на територијата на општина Струмица (урбани/рурални средини). Во Фрижидерите на заедницатаќе биде складирана храна/пијалоци од пазарните вишоци (ќе бидат достапни на сите производители на храна, дистрибутери, трговци и угостители кои сакаат да ги донираат своите пазарни вишоци на храна/пијалоци), како и достапни на сите граѓани кои сакаат да донираат прехранбени производи или вишоци од нивните јадења/пијалоци на дневна база.

18 Јуни - Одржлив ден на гастрономијата

Одбележување на Одржливиот ден на гастрономијата, 18 Јуни (Sustainable Gastronomy Day, 18 June), преку реализација на активности со поставен фокус на важноста од консумирање здрава исхрана. Имајќи предвид дека општина Струмица ги има сите почвени и климатски предности за конкурентно земјоделско производство, ќе бидат отворени промотивни штандови за здрава исхрана. Со отварањето на овие промотивни штандови, ќе биде овозможен пристап до локално произведената и свежа храна од семејните земјоделци, а на кои самите земјоделци од локалното население ќе бидат присутни за сопствена промоција и продажба на сопствените производи.

Програмта ќе се имплементира преку следните иницијативи:

Организирање на „Акции за храна“ (добротворни иницијативи/настани насочени  кон собирање и донирање прехранбени производи на поединци или семејства на кои им е потребна). Учесниците можат да понудат решенија во врска со глобалната несигурност во снабдувањето со храна и да им помогнат на оние кои се борат да си дозволат или да пристапат до здрава храна, заедно со спроведување „Кампања за намалување на загубата и отпадот од храна“и неговото влијание врз животната средина

 • Соработка со локалните училишта за да се вклучат учениците во предвидените активности и да се искористи оваа можност да се едуцираат истите за важноста од помагање и справување со глобалната несигурност во снабдувањето со храна;
 • Поттикнување на учесниците да се заложат или да се посветат на конкретни активности, како што се планирање оброци, соодветно складирање или компостирање;
 • Следење и споделување на напредокот и влијанието на кампањата преку истакнување на колективните напори за намалување на отпадот од храна;
 • Регрутирање волонтери за помош при собирање, сортирање, пакување на донираните прехранбени производи и обезбедување ефикасна дистрибуција на собраната храна до оние на кои им е потребна;
 • Партнерство со локални бизниси или корпорации за промовирање и поддршка на активностите, каде што компаниите можат да организираат интерни акции за храна меѓу своите вработени, со можност за обезбедување соодветни донации или финансиска поддршка;
 • Инкорпорирање на елементи за гејмификација во Food drives, како што се поставување цели за донации и следење на напредокот на виртуелна платформа на веб-страницата на Фондацијата, да се поттикне натпреварувачкиот дух на учесниците, мотивирајќи активно и продуктивно учество.

Организирање „Работилници за нутриционистичка едукација“ посветени на здравата исхрана и здравите навики со цел едукација на учесниците за важноста од придржување кон здравата исхрана и обезбедување практични совети при имање на располагање предвиден буџет

 • Идентификување на соодветни места, како што се центри на локалната заедница или училишта, кои ќе бидат домаќини на работилниците;
 • Покана на нутриционистиили експерти од областа на здрава исхрана за да спроведат информативни и интерактивни работилници;
 • Инкорпорирање на практични активности како вежби за планирање оброци, демонстрации за готвење или купување намирници со предвиден буџет;
 • Соработка со локални готвачи за имплементирање демонстрации за готвење, фокусирани на здрави рецепти со достапни намирници.

Иницирање на креирањето Општествени градини“ каде што учесниците ќе можат да одгледуваат овошје, зеленчук и билки, додека собраните производи може да се донираат во согласност со веќе предвидените активности во програмата, промовирајќи самоодржливост и здрава исхрана

 • Идентификување на достапно земјиште или партнерство со локалните училишта за да се обезбеди простор за „Општествени градини“;
 • Спроведување на практични обуки за градинарство со цел да се едуцираат учесниците за одржливите градинарски практики (обезбедување градинарски алатки, семиња и потребни материјали);
 • Воспоставување распоред за редовно засадување и одгледување на „Општествени градини“;
 • Координација со локалните банки за храна или организации во локалната заедница за берба и дистрибуција на собраниот производ.

Организирање на специјално дизајнирани часови за готвење за ранливите заедници, фокусирајќи се на достапни, хранливи и лесни оброци каде што учесниците можат да научат основни вештини за готвење и да добијат персонализирани брошури со рецепти

 • Соработка со граѓански организации даватели на социјални услуги, центри во локалната заедница или шелтер центрите за да се идентификуваат ранливите заедници и соодветните места за реализација на часовите за готвење;
 • Развивање програма која вклучува основни техники за готвење, планирање оброци и едукација за исхрана во соработка со доброволни готвачи, студенти по гастрономија или нутриционисти кои ќе ги водат часовите по готвење;
 • Обезбедување на учесниците со состојки, прибор за готвење и персонализирани брошури со рецепти за да се поддржи нивното учење и да се поттикне инклузивна средина каде што учесниците можат да учат едни од други, градејќи доверба во сопствените кулинарски вештини;
 • Интегрирање на културна разновидност во часовите за готвење со приготвување специјалитети од различни етнички кујни, подржувајќи различни кулинарски традиции.
Skip to content