Нашите настани

Ден на нула дискриминација

Денот на нулта дискриминација, 1 март, се слави за правото на секој да живее целосен и продуктивен живот - и да го живее достоинствено. Денот на нулта дискриминација нагласува како […]

Меѓународен ден на шумите

Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 21 март за Меѓународен ден на шумите во 2012 година за да го прослави и подигне свеста за важноста на сите видови шуми. […]

Skip to content