Нашите настани

Светски ден за подигање на свеста за аутизам

Генералното собрание на Обединетите нации едногласно го прогласи 2 април за Светски ден за подигање на свеста за аутизмот (A/RES/62/139) за да се нагласи потребата да се помогне да се подобри квалитетот на животот на оние со аутизам за да можат да водат целосен и значаен живот како составен дел. на општеството. Аутизмот е доживотна […]

Меѓународен ден на спортот за развој и мир

Меѓународниот ден на спортот за развој и мир, кој се одржува секоја година на 6 април, претставува можност да се препознае позитивната улога што спортот и физичката активност ја играат во заедниците и во животот на луѓето ширум светот. Спортот има моќ да го промени светот; тоа е основно право и моќна алатка за зајакнување […]

Светски ден на здравјето

Светскиот ден на здравјето е глобален ден за подигање на свеста за здравјето што се одбележува секоја година на 7 април, под спонзорство на Светската здравствена организација (СЗО), како и други сродни организации. Во 1948 година, СЗО го одржа Првото Светско здравствено собрание. Собранието одлучи да го слави 7 април секоја година, почнувајќи од 1950 […]

Одбележување на Светски ден на креативноста и иновативноста

Светскиот ден на креативноста и иновациите  е глобален ден на ОН кој се слави на 21 април за да се подигне свеста за важноста на креативноста и иновативноста во решавањето проблеми во однос на унапредувањето на целите за одржлив развој на Обединетите нации, исто така познати како „глобални цели“.  Денот е создаден со резолуцијата 71/284 […]

Меѓународен ден на планетата Земја

Генералното собрание го одреди 22 април како Меѓународен ден на мајката Земја преку резолуција усвоена во 2009 година. Оригиналните корени се назад во 1970-тите кога заштитата на животната средина сè уште не беше приоритет на националните политички агенди.

Skip to content