Нашите настани

Одржливи ден на гастрономијата

Денот на одржлива гастрономија беше востановен од Обединетите нации откако Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои резолуцијата A/RES/71/246 на 21 декември 2016 година. Прво одбележан на 18 јуни 2017 година, Денот на одржлива гастрономија е ден кој обезбедува секоја култура и цивилизацијата се придонесувачи и клучни овозможувачи на одржливиот развој на целата планета. На […]

Skip to content