Нашите настани

Одбележување на Светски ден на креативноста и иновативноста

Светскиот ден на креативноста и иновациите  е глобален ден на ОН кој се слави на 21 април за да се подигне свеста за важноста на креативноста и иновативноста во решавањето проблеми во однос на унапредувањето на целите за одржлив развој на Обединетите нации, исто така познати како „глобални цели“.  Денот е создаден со резолуцијата 71/284 […]

Светски ден на бегалците

Светскиот ден на бегалците е меѓународен ден назначен од Обединетите нации во чест на бегалците ширум светот. Секоја година се паѓа на 20 јуни и ја слави силата и храброста на луѓето кои биле принудени да ја напуштат својата земја за да избегаат од конфликт или прогон. Светскиот ден на бегалците е повод да се […]

Светски ден на вештини на младите

Светскиот ден на вештини на младите, 15 Јули, прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нациикако ден посветен на младите, ќе биде одбележан...

Skip to content