Нашите настани

Светски ден на вештини на младите

Светскиот ден на вештини на младите, 15 Јули, прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нациикако ден посветен на младите, ќе биде одбележан...

Skip to content