Нашите настани

Меѓународен ден на шумите

Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 21 март за Меѓународен ден на шумите во 2012 година за да го прослави и подигне свеста за важноста на сите видови шуми. Земјите се охрабруваат да преземат локални, национални и меѓународни напори за организирање активности кои вклучуваат шуми и дрвја, како што се кампањи за садење дрвја. […]

Светски ден на водата

Светскиот ден на водата, се одржува на 22 март секоја година од 1993 година, се фокусира на важноста на слатката вода. Светскиот ден на водата ја слави водата и ја подига свеста за 2,2 милијарди луѓе кои живеат без пристап до безбедна вода. Станува збор за преземање акција за справување со глобалната криза на водата. […]

Меѓународен ден на планетата Земја

Генералното собрание го одреди 22 април како Меѓународен ден на мајката Земја преку резолуција усвоена во 2009 година. Оригиналните корени се назад во 1970-тите кога заштитата на животната средина сè уште не беше приоритет на националните политички агенди.

Светски ден на животната средина

Светскиот ден на животната средина (WED) се слави секоја година на 5 јуни и поттикнува свесност и акција за заштита на животната средина. Поддржан е од многу невладини организации, бизниси, владини ентитети и го претставува главниот ден на Обединетите нации за поддршка на животната средина. За прв пат се одржа во 1973 година, и претставува […]

Skip to content