Нашите настани

Меѓународен ден на планетата Земја

Генералното собрание го одреди 22 април како Меѓународен ден на мајката Земја преку резолуција усвоена во 2009 година. Оригиналните корени се назад во 1970-тите кога заштитата на животната средина сè уште не беше приоритет на националните политички агенди.

Skip to content