Нашите настани

Ден на нула дискриминација

Денот на нулта дискриминација, 1 март, се слави за правото на секој да живее целосен и продуктивен живот - и да го живее достоинствено. Денот на нулта дискриминација нагласува како луѓето можат да се информираат и промовираат инклузија, сочувство, мир и, пред сè, движење за промени. Денот на нулта дискриминација помага да се создаде глобално […]

Одбележување на Светски ден на лицата со Даунов синдром

Во декември 2011 година, Генералното собрание го прогласи 21 март за Светски ден на Даунов синдром (A/RES/66/149). Генералното собрание одлучи оваа одлука да стапи во сила од 2012 година, да го одбележува Светскиот ден на Даунов синдром на 21 март секоја година. Со цел да се подигне јавната свест за Даунов синдром, Генералното собрание ги […]

Светски ден за подигање на свеста за аутизам

Генералното собрание на Обединетите нации едногласно го прогласи 2 април за Светски ден за подигање на свеста за аутизмот (A/RES/62/139) за да се нагласи потребата да се помогне да се подобри квалитетот на животот на оние со аутизам за да можат да водат целосен и значаен живот како составен дел. на општеството. Аутизмот е доживотна […]

Skip to content