Каратистката Пуликсенија е нашата нова успешна приказна

Овој месец продолжуваме со серијалот на “Успешни приказни” каде преку позитивни примери на млади луѓе се покажува дека со напорна работа и труд може да се биде успешен во нашата држава.

 

Вложувањето во спортот, особено во спортистите и спортските објекти е исклучително важен фактор за развојот на прогресивно и инклузивно општеството кон коешто сите стремиме. Продолжуваме со заложби за унапредување на спортот и положбата на спортските работници во Република Северна Македонија.

 

Спортот е повеќе од физичка активност, тоа е начин на живот кон кој секој поединец, посебно младата популација треба да се стреми.

 

Во продолжение имаме нова успешна приказна на олимписката каратистка, Пулексенија Јовановска.

Skip to content