Програми

ЗАЕВ Спортско-рекреативна програма 22-23

Прочитај повеќе

ЗАЕВ деловно-технолошки акцелератор 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Програма за подигање на свеста за јавното здравје 22-23

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Програма за здрава животна средина 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Конгресен центар 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Академија за јавни политики 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Академија за млади лидери 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Хакатон 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Банка за храна 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Солидарно-инклузивна програма 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Социјално-хуманитарна програма 2023-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Социјално-хуманитарна програма

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Солидарно-инклузивна програма

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Банка за храна

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Хакатон

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Академија за млади лидери од Западен Балкан

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Академија за јавни политики

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Конгресен центар

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Програма за подигање на свеста за јавното здравје

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Програма за здрава животна средина

Прочитај повеќе

ЗАЕВ деловно-технолошки акцелератор

Прочитај повеќе

ЗАЕВ спортско-рекреативна програма

Прочитај повеќе
Skip to content