Програми

ЗАЕВ Спортско-рекреативна програма 22-23

Прочитај повеќе

ЗАЕВ деловно-технолошки акцелератор 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Програма за подигање на свеста за јавното здравје 22-23

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Програма за здрава животна средина 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Конгресен центар 23-24

Прочитај повеќе

ЗАЕВ Академија за јавни политики 23-24

Прочитај повеќе
Skip to content