Нашите настани

Светски ден на здравјето

Светскиот ден на здравјето е глобален ден за подигање на свеста за здравјето што се одбележува секоја година на 7 април, под спонзорство на Светската здравствена организација (СЗО), како и други сродни организации. Во 1948 година, СЗО го одржа Првото Светско здравствено собрание. Собранието одлучи да го слави 7 април секоја година, почнувајќи од 1950 […]

Skip to content