Нашите настани

Светски ден на здравјето

Светскиот ден на здравјето е глобален ден за подигање на свеста за здравјето што се одбележува секоја година на 7 април, под спонзорство на Светската здравствена организација (СЗО), како и други сродни организации. Во 1948 година, СЗО го одржа Првото Светско здравствено собрание. Собранието одлучи да го слави 7 април секоја година, почнувајќи од 1950 […]

Светски ден на крводарителство

Светскиот ден на крводарителството се одржува на 14 јуни секоја година. Настанот беше организиран за прв пат во 2004 година, од четири основни меѓународни организации: Светската здравствена организација, Меѓународната федерација на Црвениот крст; Меѓународната федерација на крводарителски организации  и Меѓународното здружение за трансфузија на крв  да ја подигнат свеста за потребата од безбедна крв и […]

Skip to content